072-2770155‏
  • צו השעה

    להפיץ תורה ויהדות

    צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה והיהדות חוצה, ולא להסתפק בכך שישנם כמה וכמה שעוסקים בזה, אלא כל יחיד ויחיד צריך להצטרף...

כניסת פעילי 'מבצע כשרות'

טלפון סלולרי
סיסמא

כניסת פעילי חב"ד

טלפון סלולרי
סיסמא